Türkiye’deki en müzmin ve en zavallı MHP hasmı Emin Çölaşan’ın