nasıl durdurabileceğine dair bir tespit olduğunu vurguladı