İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu ile birlikte