her türlü eyleme karşılık vermeye hazır durumda olduğunu belirtti