Gazze kasabı Netanyahu da daha önce Tevrat’tan Amalek alıntısı yaparak