adil bir iklim eylem planını hayata geçirmek kaçınılmazdır