GündemManşet

Atatürk ve silah arkadaşları Cumhuriyet’e giden kurtuluş yolunda

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da başlayan, 27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelişiyle devam eden Milli Mücadele yolculuğu, 29 Ekin 1923’te Cumhuriyet’in ilanı ile sonuçlandı.

Atatürk ve silah arkadaşları Cumhuriyet’e giden kurtuluş yolunda

Cumhuriyet’in ilanı kararı kolay alınmadı. Bu aşamaya gelmek için milletçe çetin bir mücadele verildi. Şartları olgunlaştığında da yönetim şekli “Cumhuriyet” olarak ilan edildi.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet’e giden kurtuluş yolunda liderlik etti.

Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919’da başlayan, 27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelişiyle devam eden Milli Mücadele yolculuğu zamanın ağır şartlarına ve tüm olanaksızlığı rağmen amacına ulaştı.

Yarın Cumhuriyet’in 100. kuruluş yıldönümü. Bir asrı deviren yönetim şekli tüm yurtta coşku ile kutlanıyor.

Türkiye’yi bağımsızlaştıran, özgürleştiren ve büyümesi için itici güç olan Mondros Mütarekesi’nden Cumhuriyet’in ilanına giden süreci birlikte hatırlayalım:

MİLLİ MÜCADELE YOLCULUĞU, 19 MAYIS 1919’DA BAŞLADI

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı.

İstanbul’dan bağımsızlık meşalesinin yakıldığı Samsun’dan sonra Havza, Amasya, Erzurum ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi’ne uzanan süreç Atatürk’ün Aralık 1919’da Ankara’ya gelişiyle devam etti.

EN ÖNEMLİ ZAFER OLAN 30 AĞUSTOS

Milli Mücadele’de bütün vatan sathının savunulmasının emredildiği Sakarya Meydan Muharebesi’nden kurtuluşa giden yolda kazanılan en önemli zafer olan 30 Ağustos’a, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşuna kadarki gelişmeler Cumhuriyet’in ilanını beraberinde getirdi.

Cumhuriyet, 29 Ekim 1923’te ilan edildi.

 

Kaynak: AA